Λεπτομερής σχεδιασμός στην

Η ομορφιά κρύβεται στην απλότητα της λεπτομέρειας. Όταν υλοποιούμε ένα σχέδιο, φροντίζουμε η λεπτομέρεια της εφαρμογής να γίνεται αντιληπτή επιλεκτικά, μέσα από το συνολικό αποτέλεσμα.