Ιδιωτική Οικία Καβούρι

Στο συγκεκριμένο σχέδιο το ζητούμενο ήταν η συνοχή των υλικών, ο συνδυασμός και το ταίριασμα της πέτρας με το ξύλο, το αλουμίνιο, το…

Read More
ιδιωτική οικία Βάρκιζα

Ιδιωτική Οικία Boυλιαγμένη

Ο σχεδιασμός ξεκινά με την λεπτομερή καταγραφή των ειδών των μαρμάρων που θα χρησιμοποιήσουμε, τα “νερά” και τις χρωματικές φλέβες που τα χαρακτηρίζουν….

Read More

Ιδιωτική Οικία Βάρη

Η διαχρονική αξία του μαρμάρου, το κατέστησε την αδιαμφισβήτητη επιλογή σε αυτήν την ιδιαίτερης αισθητικής ιδιωτική οικεία. Στόχος ήταν να συνδυαστεί η μοντέρνα…

Read More